Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Chủ nhật - 16/01/2022 23:07
(QBĐT) - Ngày 10/1/2022, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký ban hành Công văn số 296-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
Nội dung công văn như sau:
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Hội Khuyển học Việt Nam lần thứ V, trong nhiệm kỳ qua (2015-2020) các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học các cấp được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục và đào tạo, kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực. Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh phát triển nhanh; toàn tỉnh hiện có 27 hội và chi hội trực thuộc, 151/151 hội cơ sở cấp xã, 4.200 chi hội và ban khuyến học, với 258.549 hội viên (chiếm 28,49% dân số toàn tỉnh).
      Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã phát huy hiệu quả, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Sự phối hợp giữa các cấp Hội với cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thường xuyên, chặt chẽ; các loại hình Quỹ Khuyến học triển khai được các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng. Nhiệm kỳ qua, Quỹ Khuyến học 3 cấp đã huy động được 300 tỷ đồng và đã trao 730.000 suất học bổng (trị giá 290 tỷ đồng). Tuy vậy, công tác khuyến học còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa mạnh, chưa phát huy tưởng xứng thế mạnh và truyền thống của địa phương.
       Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng có hiệu quả các mô hình học tập theo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
     1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 14/ CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Công văn số 736-CV/TU, ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư; Chương trình hành động số 04-CT/TU, ngày 9/12/2020 của Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.
      2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; xác định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy, chính quyền các cấp đưa các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập và công dân học tập giai đoạn 2021-2030 vào nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp và định kỳ có đánh giá kết quả cụ thể.
     3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh có giải pháp cụ thể thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU của Tỉnh ủy gắn với mục tiêu “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Đề án của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phát triển tổ chức Hội và hội viên; vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư, thôn, bản, tổ dân phố, nhà trường, cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quan tâm chỉ đạo vận động, đa dạng hóa nguồn lực xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp đáp ứng yêu cầu các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn mới.
      4. Mặt trận và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học các cấp làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thúc đẩy việc học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
      5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, khơi dậy ý thức tự cường, tự tôn, trách nhiệm tự học của mỗi công dân. Chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị.
      6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; định kỳ đánh giá việc thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Baoquangbinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay621
  • Tháng hiện tại16,522
  • Tổng lượt truy cập479,038
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây