Kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Thứ tư - 06/04/2022 22:10
Sáng ngày 01/4/2022 Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Quý I và triển khai những nhiệm vụ chủ yếu trong Quý II năm 2022, cụ thể như sau
I. Kết quả đạt được
* Hội Khuyến học Tỉnh
1. Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp tham mưu và ban hành các văn bản:
- Đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2851/KH-UBND ngày 28/12/2021 thực hiện đề án Xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành Công văn số 157/HKH, số 158/KHQB đề nghị cấp ủy, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 296/CV-TU ngày 10/01/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.
- Ban hành Công văn số 21/CV-KHQB ngày 09/02/2022 gửi Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố, các Chi hội trực thuộc về triển khai thực hiện Công văn 296/CV-TU của Ban Thường vụ TU.
- Ban hành Công văn số 37/KHQB ngày 16/3/2022 về việc thành lập tổ chức Khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.
- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2022.
- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 và Kế hoạch kiểm tra năm 2022.
- Thông báo số 153/KHQB ngày 13/12/2021 phân công công tác của lãnh đạo Hội và Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ban hành Quyết định số 22/KHQB ngày 09/2/2022 về phân công công tác ủy viên BCH Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành, BTV, Thường trực HKH tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Quyết định số 14/QĐ-KHQB ngày 18/01/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Hội Khuyến học tỉnh.
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/1/2022 về việc công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch HĐQL Quỹ quyết định giám đốc Quỹ, kế toán quỹ, thành lập Ban kiểm soát Quỹ khuyến học tỉnh
- Tham mưu cho UBND tỉnh quyết đnh về việc phê duyệt khoản viện trợ dự án “Chương trình học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS năm học 2021-2022 tại tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Vòng Tay Thái Bình tài trợ.
2. Đăng ký và xuất bản Bản tin Khuyến học quý I/2022.
3. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài XDXHHT năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.
- Chủ trì, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị Khối thi đua các Hội đặc thù tỉnh.
4. Tổ chức buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan chức năng có liên quan về công tác phối hợp tuyên truyền do đồng chí Cao Văn Định, ủy viên TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
- Tổ chức gặp mặt đầu xuân 2022 với các cơ quan thông tấn, báo chí và Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền do đồng chí Hồ An Phong- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
- Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Trưởng Ban chỉ đạo XDXHHT cấp huyện, trưởng phòng GD-ĐT và Ban Thường vụ Hội Khuyến học  cấp huyện nắm tình hình, kết quả công tác khuyến học thời gian qua, kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học thời gian tới (Lệ Thủy, Ba Đồn, Bố Trạch, Tuyên Hóa).
5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công tác khuyến học năm 2022, đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định về việc giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho Hội Khuyến học tỉnh mở 2 lớp với 350 học viên, tổng kinh phí là 86 triệu đồng.
6. Triển khai các chương trình học bổng:
Học bổng SEEDS của tổ chức Vòng Tay Thái Bình, học bổng Quỹ Thiện Tâm, học bổng của tổ chức PNV về tuyển chọn học sinh hưởng học bổng Cao đẳng Công nghệ thông tin, học bổng Báo ASAHI Nhật Bản, ….
7. Huy động xây dựng Quỹ Khuyến học: Đã làm việc và tranh thủ sự quan tâm của các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh và hỗ trợ các hoạt động khuyến học với tổng số tiền 670.000.000 đồng (Công ty xây dựng Việt Tiến 10.000.000đ, Công ty TNHH và XDTH Phước Thịnh 20.000.000đ, Công ty cổ phần Điện gió B&T 50.000.000đ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hà Nội 100.000.00đ, Hội Golf Quảng Bình 100.000.000đ, Tổng công ty CPĐT phát triển XD (DIC CORP) Vũng Tàu 100.000.000đ, Công ty cổ phần Kiến Á 100.000.000đ, các doanh nghiệp khác 170 triệu đồng).
8. Tổ chức gặp mặt trao tặng Giấy khen cùng phần thưởng 3 triệu đồng cho em Trương Quốc Thái, học sinh lớp 11A5 trường THPT Lương Thế Vinh (thị xã Ba Đồn) đạt thành tích giành Vòng Nguyệt Quế tại cuộc thi tuần thứ 2, tháng 2, quý II đường lên đỉnh Olimpia năm thứ 22.
* Hội Khuyến học cấp huyện
- Sau đại hội cấp huyện, các đơn vị đã kiện toàn, ổn định tổ chức, cán bộ, ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, xây dựng kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ mới.
- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành công văn triển khai thực hiện công văn 296-CV/TU của Ban Thường vụ TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác KH, KT, XDXHHT và các văn bản khác của Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học tỉnh.
- Huy động xây dựng Quỹ khuyến học bằng mọi nguồn lực để trao học bổng, khen thưởng, trang cấp phương tiện học tập online cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
- Các đơn vị (Huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, Bố trạch…) tiếp tục thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
- Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, XDXHHT trên địa bàn; gửi tin, bài về hoạt động khuyến học về Hội Khuyến học tỉnh; vận động thành lập tổ chức hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị…
II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II năm 2022
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động KH, KT, XDXHHT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Hội Khuyến học ở các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang chưa thành lập tổ chức Hộ, trước mắt tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Hội ở các đơn vị có tổ chức Đảng.
3. Xây dựng và xuất bản Bản tin quý II/2022.
4. Làm việc với TTHU các huyện, thành phố (Minh Hóa, Quảng Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh) và Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ khuyến học, Hội Khuyến học cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập Quỹ Khuyến học cấp huyện.
6. Triển khai học bổng năm học 2022-2023:
- Học bổng SEEDS, học bổng Báo ASAHI, học bổng của tổ chức PNV.
7. Tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cấp tỉnh, huyện, xã theo kế hoạch của Trung ương Hội và của UBND tỉnh.
8. Triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030” và “Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” sau khi có quyết định của Chính phủ ban hành.
9. Báo cáo Sơ kết định kỳ 6 tháng về công tác KH, KT, XDXHHT.
10. Đăng ký thi đua năm 2022, báo cáo Trung ương Hội.
Mạnh Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay575
  • Tháng hiện tại10,939
  • Tổng lượt truy cập517,536
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây