Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình http://hoikhuyenhocqb.gov.vn

Học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng tối đa một triệu đồng/tháng
16.06.2011

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 853/QÐ-TTg, điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên (HS, SV), thay thế Quyết định 2077/QÐ-TTg ngày 15-11-2010.

Theo quyết định này, mức cho vay tối đa đối với HS, SV sẽ tăng từ 900 nghìn đồng/tháng/HS, SV lên tối đa một triệu đồng/tháng/HS, SV. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với HS, SV theo quyết định mới là 0,65%/tháng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và các cơ quan liên quan có kế hoạch bảo đảm vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo mức điều chỉnh trên. Mức cho vay và lãi suất mới này sẽ áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ ngày 1-8-2011.URL của bản tin này::http://hoikhuyenhocqb.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14

© Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình contact: admin@mail.com